IBAN

International Bank Account Number, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, jest międzynarodowym, standardem numeracji kont bankowych. Składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku. Numer IBAN w transkacjach online, podawany jest w jednym ciągu znaków.