Umowa członkowska

Poniższa umowa jest zawarta pomiędzy:

(1) RationalFX (Numer firmy 05385999. Zarejestrowana pod adresem Holland House, Bury Street, London EC3A 5AW) i [Firma]

(2) Nowy Partner: [Firma]

RarionalFX wyraża zgodę na autoryzację Nowego Partnera do promocji i wysyłania przekazów dla Międzynarodowego Transferu Pieniężnego poprzez:

  • (a) Link z głównej strony i innych zatwierdzonych stron, na http://www.xendpay.com.
  • (b) Wyprodukowane, dostarczone i udostępnione ulotki, punkt informacji o sprzedaży, oraz pozostałe wydrukowane materiały do marketingu i promocji produktu;
  • (c) Reklamy, marketing i promocja sprzedaży produktu w mediach (włącznie z nie limitowanymi broszurami i reklamami online)
  • (d) Udostępnienie klientom, przez różne programy dostępu do strony Xendpay, oraz możliwości uzyskania informacji o formularzach aplikacyjnych produktu.

Jednakże Nowy Partner nie może narzucać odpowiedzialności w imieniu Xendpay, jako rezultat łamania prawa.

Promocje i kampanie w imieniu Xendpay muszą być autoryzowane i zatwierdzone przez nas, z uwzględnieniem ograniczeń użytkowania poniższych promocji marki:

1. Kampania Marketingowa - Email - Partnerzy promujący Xendpay za pomocą wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, musza skontaktować się z Zespołem Partnerów w celu zapisów.

2. Płatne wyszukiwanie - Xendpay stosuje surową politykę odnośnie płatnego wyszukiwania. Warunki Użytkowania obowiązują we wszystkich ogłoszeniach na platformie, włącznie z nielimitowanymi wyszukiwarkami internetowymi, zawartością sieci czy ogłoszeniom w sieci.

W celu uniknięcia rozległych problemów, partnerzy muszą dodać RationalFX, RationalFX.co.uk, RationalFX.com, i Xendpay jako negatywne słowa klucze we wszystkich przypadkach płatnych wyszukiwań.

Partnerzy nie mają pozwolenia na licytowanie cen czy na uczestnictwo w wyszukiwaniu marki. Przykład: RationalFX, RationalFX.co.uk, RationalFX.com, Xendpay, Xendpay.com.

Partnerzy nie mają pozwolenia na licytowanie cen czy na uczestnictwo w wydłużonych lub mieszanych wyszukiwaniach marki. Przykład: RationalFX kursy, RationalFX marketwatch, RationalFX wymiana walut, Xendpay transfer pieniężny, Xendpay przekaz.

Partnerzy nie mają pozwolenia na licytowanie cen czy na uczestnictwo w popełnianiu błędów ortograficznych w nazwie marki. Przykład: R a t I o n a l f x, Rational-fx, Rational|fx, R.a.t.i.o.n.a.l.f.x., rational, Zendpay, Xenpay.

Partnerzy nie mają pozwolenia na używanie symboli RationalFX czy Xendpay podczas płatnych wyszukiwań, czy jest to tekst z ogłoszeniem, kopia czy link URL.

Partnerzy nie mają pozwolenia na korzystanie z bezpośrednich linków PPC na stronę Xendpay, za wyjątkiem udzielenia zgody. W skład wchodzi również używanie strony Xendpay w formacie URL.

Partnerzy nie mogą wysyłać traffic poprzez automatyczne przekierowanie na stronie internetowej.

Partnerzy nie mogą używać nazwy marki (włącznie z błędami i innymi wariacjami) jako pod domenę lub pod folder. Przykład: RationalFXoffers.co.uk, RationalFX.affiliatesite.com, affiliatesite.co.uk/RationalFX, xendpaymoney.com, XP.com.

3. Prawa do własności - Partnerzy muszą uwzględnić prawa do własności RationalFX i Xendpay. Te prawa obejmują znaki markowe, znaki serwisowe, prawo do kopiowania i spokrewnione prawa, nazwy markowe i nazwy domen, prawa do renomy oraz używanie informacji poufnych. Jeżeli partner naruszy te prawa możemy go usunąć z programu i zostanie na niego narzucona prowizja. Xendpay wymaga jasności dowodów oraz kopii jakichkolwiek działalności w kampaniach prasowych.

Każdy kto naruszy te warunki zostanie skontaktowany z Zespołem Partnerów Xendpay. Zwróć uwagę, że każdy kto naruszy warunki użytkowania może zostac zawieszony z programu. W wyjątkowych sytuacjach Xendpay posiada prawo do natychmiastowego zawieszenia wszelkich działalności.

Po więcej informacji, czy dalszych wyjaśnień o działaniach niezgodnych z Warunkami Użytkowania prosimy o kontakt z zespołem partnerów.

Xendpay zawsze będzie się starał uprzedzić o wszelkich zmianach dla partnerów, czy programu partnerskiego w przyszłości.

Prowizja

Pod koniec każdego miesiąca, Xendpay obliczy płatne prowizje dla partnerów i wystawi kwotę do zapłaty w ciągu 15 dni.

Partner wystawi fakturę dla RationalFX na wyznaczoną kwotę plus VAT (jeżeli dostępny), za którą my zapłacimy w przeciągu dwóch tygodni od wystawienia rachunku, lub do daty uzgodnionej z partnerem w fakturze.

Jeżeli zapłacona kwota jest mniejsza niż 50 funtów, firma może przedłużyć wystawienie faktury na następny kwartał i zorganizować płatność w późniejszym terminie.

Warunki wygaśnięcia

Ta umowa jest ważna od Daty Rozpoczęcia na okres (1) roku, ale roczna zawarta umowa będzie nadal ważna, aż do momentu złożenia pisemnego trzy miesięcznego wypowiedzenia z umowy.

Każda strona jest związana do końca warunkami, aż do momentu złożenia wypowiedzenia w momencie złamania warunków umowy i niezdołania naprawy wykroczenia w przeciągu (30) dni od momentu popełnienia wykroczenia.

RationalFX będzie zobowiązany do zakończenia umowy poprzez złożenie wypowiedzenia w przypadku:

1. Nowy Partner zaprzestanie kontynuacji swojego biznesu (inne niż tymczasowa działalność) lub zlikwiduje odbiorniki/ administracyjne odbiorniki należące do biznesu co doprowadzi do likwidacji(innych niż: sprawdzenie wiarygodności opłacalnej fuzji lub rekonstrukcja, gdzie jednostka wprowadzająca zmiany pozostanie odpowiedzialna za wszystkie działania) lub kompetentny sąd uzna biznes za niewypłacalny, lub wejdzie w dobrowolną umowę z wierzycielami, lub nie będzie w sanie spłacić długów w terminie;

2. Partner jest powodem w zmianie kontroli;

3. Partner jest powstrzymany przez FCA lub inna instytucję kontrolną przed działalnością przeciwko umowie(lub warunki jakiejkolwiek ugody, które są uciążliwe powstrzymują umowę, według opinii RationalFX(acting reasonably));

4. Partner nie zastosuje się do należnych regulacji i wymagań ustanowionych przez FCA i/lub organizacje kontrolne.

5. Inne podobne ustawy, regulacje czy wytyczne zostaną zmodyfikowane lub wykorzystane na niekorzyść obu stron biznesu.

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z zespołem partnerów Xendpay affiliates@xendpay.com jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o programie partnerskim.