Xendpay Bonus: Wygraj 200 funtów/euro.
Sfinansuj społecznościowo uczciwsze przekazy pieniężne. To proste.

W społecznościowej loterii Xendpay Bonus może wziąć udział każdy, kto zleci przelew pieniężny i uiści opłatę zgodnie z zasadą Pay What You Want (Płać tyle, ile uważasz).
Nie jest to jednak zwykłe losowanie nagród. To coś więcej.
Żaden z uczestników loterii nie odejdzie z pustymi rękami. Po przyznaniu nagrody zwycięzcy pozostałe fundusze zasilają model opłat dobrowolnych, dzięki czemu możemy nadal oferować najbardziej przystępne cenowo przekazy pieniężne na świecie.
Niezależnie od tego, czy wygrasz czy przegrasz, każdy coś zyskuje.

Aby wziąć udział:

Odwiedź stronę xendpay.com i skonfiguruj przekaz.
Uiść opłatę w sugerowanej (lub wyższej) kwocie.
Znajdziesz się w gronie uczestników, wśród których zostanie wylosowana nagroda pieniężna w wysokości 200 funtów/euro.*

Losowanie odbywa się na koniec miesiąca. Zwycięzca otrzyma także koszulkę „Xendpay Boss”.

*Każdy przekaz to dodatkowe zgłoszenie w loterii, jednak warunkiem jest posiadanie konta w serwisie Xendpay. Aby założyć konto, odwiedź tę stronę.
* Każdy zarejestrowany klient może korzystać tylko z jednego konta XP